มีสินค้า

1,120 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6866' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5551,6899,8546,5724,8477,5557,5558,20039,20832,6944,6056,6864,5559,11025,21506,23297,6058,7256 Array ( [0] => 5551 [1] => 6899 [2] => 8546 [3] => 5724 [4] => 8477 [5] => 5557 [6] => 5558 [7] => 20039 [8] => 20832 [9] => 6944 [10] => 6056 [11] => 6864 [12] => 5559 [13] => 11025 [14] => 21506 [15] => 23297 [16] => 6058 [17] => 7256 )