มีสินค้า

1,120 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6866' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21506,6945,6111,5854,18336,11168,5560,5552,8477,20039,22555,7356,5551,5722,7257,6293,6693,6058 Array ( [0] => 21506 [1] => 6945 [2] => 6111 [3] => 5854 [4] => 18336 [5] => 11168 [6] => 5560 [7] => 5552 [8] => 8477 [9] => 20039 [10] => 22555 [11] => 7356 [12] => 5551 [13] => 5722 [14] => 7257 [15] => 6293 [16] => 6693 [17] => 6058 )