มีสินค้า

1,120 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6866' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7257,6144,8546,6899,6111,10546,6293,6948,20832,11025,6142,6056,7256,18113,5723,10367,6946,13054 Array ( [0] => 7257 [1] => 6144 [2] => 8546 [3] => 6899 [4] => 6111 [5] => 10546 [6] => 6293 [7] => 6948 [8] => 20832 [9] => 11025 [10] => 6142 [11] => 6056 [12] => 7256 [13] => 18113 [14] => 5723 [15] => 10367 [16] => 6946 [17] => 13054 )