มีสินค้า

1,120 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6866' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7257,6949,18113,22816,7357,11168,20039,5552,5558,13982,22976,5559,5557,11028,21222,6142,5854,22555 Array ( [0] => 7257 [1] => 6949 [2] => 18113 [3] => 22816 [4] => 7357 [5] => 11168 [6] => 20039 [7] => 5552 [8] => 5558 [9] => 13982 [10] => 22976 [11] => 5559 [12] => 5557 [13] => 11028 [14] => 21222 [15] => 6142 [16] => 5854 [17] => 22555 )