มีสินค้า

1,120 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6866' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18113,7257,5874,6945,22811,7857,5558,5552,5873,5692,6694,6899,5723,22816,6058,6056,7356,6944 Array ( [0] => 18113 [1] => 7257 [2] => 5874 [3] => 6945 [4] => 22811 [5] => 7857 [6] => 5558 [7] => 5552 [8] => 5873 [9] => 5692 [10] => 6694 [11] => 6899 [12] => 5723 [13] => 22816 [14] => 6058 [15] => 6056 [16] => 7356 [17] => 6944 )