สินค้าเหลือน้อย

1,120 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6866' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22816,5554,20040,6142,23296,18113,13982,7323,7356,5722,6946,18336,6112,22811,6949,20041,6944,13054 Array ( [0] => 22816 [1] => 5554 [2] => 20040 [3] => 6142 [4] => 23296 [5] => 18113 [6] => 13982 [7] => 7323 [8] => 7356 [9] => 5722 [10] => 6946 [11] => 18336 [12] => 6112 [13] => 22811 [14] => 6949 [15] => 20041 [16] => 6944 [17] => 13054 )