สินค้าเหลือน้อย

560 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6865' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7208,20040,5557,7356,6693,11011,23297,6944,5873,6057,21720,8504,6866,6144,5692,18726,18336,22555 Array ( [0] => 7208 [1] => 20040 [2] => 5557 [3] => 7356 [4] => 6693 [5] => 11011 [6] => 23297 [7] => 6944 [8] => 5873 [9] => 6057 [10] => 21720 [11] => 8504 [12] => 6866 [13] => 6144 [14] => 5692 [15] => 18726 [16] => 18336 [17] => 22555 )