สินค้าเหลือน้อย

560 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6865' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6057,6949,6693,8477,6142,7358,13982,22816,7208,7257,6944,5559,11028,6694,20040,22811,8504,6899 Array ( [0] => 6057 [1] => 6949 [2] => 6693 [3] => 8477 [4] => 6142 [5] => 7358 [6] => 13982 [7] => 22816 [8] => 7208 [9] => 7257 [10] => 6944 [11] => 5559 [12] => 11028 [13] => 6694 [14] => 20040 [15] => 22811 [16] => 8504 [17] => 6899 )