สินค้าเหลือน้อย

560 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6865' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5722,8504,6946,7208,22811,5554,7257,20039,6944,5552,5875,12052,7209,5560,11167,8546,5551,18915 Array ( [0] => 5722 [1] => 8504 [2] => 6946 [3] => 7208 [4] => 22811 [5] => 5554 [6] => 7257 [7] => 20039 [8] => 6944 [9] => 5552 [10] => 5875 [11] => 12052 [12] => 7209 [13] => 5560 [14] => 11167 [15] => 8546 [16] => 5551 [17] => 18915 )