สินค้าเหลือน้อย

560 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6865' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7358,6058,13982,6866,5725,21222,6111,11025,6056,5552,10367,7209,6945,11167,6864,11168,11047,7257 Array ( [0] => 7358 [1] => 6058 [2] => 13982 [3] => 6866 [4] => 5725 [5] => 21222 [6] => 6111 [7] => 11025 [8] => 6056 [9] => 5552 [10] => 10367 [11] => 7209 [12] => 6945 [13] => 11167 [14] => 6864 [15] => 11168 [16] => 11047 [17] => 7257 )