สินค้าเหลือน้อย

560 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6865' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20040,5854,20039,11168,18113,8546,6948,24017,6946,6058,5551,5692,10546,6112,7210,7257,6899,5722 Array ( [0] => 20040 [1] => 5854 [2] => 20039 [3] => 11168 [4] => 18113 [5] => 8546 [6] => 6948 [7] => 24017 [8] => 6946 [9] => 6058 [10] => 5551 [11] => 5692 [12] => 10546 [13] => 6112 [14] => 7210 [15] => 7257 [16] => 6899 [17] => 5722 )