มีสินค้า

1,120 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6864' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6948,5558,7323,10367,7210,6827,10546,5722,5552,7208,6111,11011,20040,6865,7257,5873,5875,5559 Array ( [0] => 6948 [1] => 5558 [2] => 7323 [3] => 10367 [4] => 7210 [5] => 6827 [6] => 10546 [7] => 5722 [8] => 5552 [9] => 7208 [10] => 6111 [11] => 11011 [12] => 20040 [13] => 6865 [14] => 7257 [15] => 5873 [16] => 5875 [17] => 5559 )