มีสินค้า

1,120 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6864' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5557,23297,11028,7210,11168,5559,8504,11011,7357,21222,5875,21720,6691,18113,13982,7257,7208,6057 Array ( [0] => 5557 [1] => 23297 [2] => 11028 [3] => 7210 [4] => 11168 [5] => 5559 [6] => 8504 [7] => 11011 [8] => 7357 [9] => 21222 [10] => 5875 [11] => 21720 [12] => 6691 [13] => 18113 [14] => 13982 [15] => 7257 [16] => 7208 [17] => 6057 )