มีสินค้า

1,120 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6864' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5874,5559,5554,5552,7208,6691,20832,18336,18726,18113,6948,6056,5722,21506,7257,6899,6436,18915 Array ( [0] => 5874 [1] => 5559 [2] => 5554 [3] => 5552 [4] => 7208 [5] => 6691 [6] => 20832 [7] => 18336 [8] => 18726 [9] => 18113 [10] => 6948 [11] => 6056 [12] => 5722 [13] => 21506 [14] => 7257 [15] => 6899 [16] => 6436 [17] => 18915 )