มีสินค้า

1,120 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6864' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5555,22976,5725,5557,18336,7323,21720,21222,13982,18915,6057,5552,7857,11047,5724,6142,11025,5558 Array ( [0] => 5555 [1] => 22976 [2] => 5725 [3] => 5557 [4] => 18336 [5] => 7323 [6] => 21720 [7] => 21222 [8] => 13982 [9] => 18915 [10] => 6057 [11] => 5552 [12] => 7857 [13] => 11047 [14] => 5724 [15] => 6142 [16] => 11025 [17] => 5558 )