สินค้าเหลือน้อย

1,120 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6864' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6112,6292,6436,11167,6949,5873,10546,6827,5557,5722,6866,6144,5552,18336,6948,7256,7358,11047 Array ( [0] => 6112 [1] => 6292 [2] => 6436 [3] => 11167 [4] => 6949 [5] => 5873 [6] => 10546 [7] => 6827 [8] => 5557 [9] => 5722 [10] => 6866 [11] => 6144 [12] => 5552 [13] => 18336 [14] => 6948 [15] => 7256 [16] => 7358 [17] => 11047 )