สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6827' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6864,6293,7209,6945,18915,21222,11047,20041,6436,13054,18336,13982,5874,11011,5875,5558,5873,5722 Array ( [0] => 6864 [1] => 6293 [2] => 7209 [3] => 6945 [4] => 18915 [5] => 21222 [6] => 11047 [7] => 20041 [8] => 6436 [9] => 13054 [10] => 18336 [11] => 13982 [12] => 5874 [13] => 11011 [14] => 5875 [15] => 5558 [16] => 5873 [17] => 5722 )