สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6827' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5551,6112,6945,11025,21720,7358,5725,21222,6436,11011,8504,6949,6056,20832,6058,5724,5558,23296 Array ( [0] => 5551 [1] => 6112 [2] => 6945 [3] => 11025 [4] => 21720 [5] => 7358 [6] => 5725 [7] => 21222 [8] => 6436 [9] => 11011 [10] => 8504 [11] => 6949 [12] => 6056 [13] => 20832 [14] => 6058 [15] => 5724 [16] => 5558 [17] => 23296 )