สินค้าหมด

2,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6827' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13982,22816,8504,20039,7256,20041,6058,5722,6142,5557,6865,12052,10367,22811,6947,23297,6691,6899 Array ( [0] => 13982 [1] => 22816 [2] => 8504 [3] => 20039 [4] => 7256 [5] => 20041 [6] => 6058 [7] => 5722 [8] => 6142 [9] => 5557 [10] => 6865 [11] => 12052 [12] => 10367 [13] => 22811 [14] => 6947 [15] => 23297 [16] => 6691 [17] => 6899 )