พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth release from "Idolmaster Side Original Pieces" new series.

q select pid from dex_product where pid<>'6802' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1318,11614,8366,11619,8268,1400,1689,12863,6449,1383,9774,3327,17292,1319,9318,1382,9785,5414 Array ( [0] => 1318 [1] => 11614 [2] => 8366 [3] => 11619 [4] => 8268 [5] => 1400 [6] => 1689 [7] => 12863 [8] => 6449 [9] => 1383 [10] => 9774 [11] => 3327 [12] => 17292 [13] => 1319 [14] => 9318 [15] => 1382 [16] => 9785 [17] => 5414 )