พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth release from "Idolmaster Side Original Pieces" new series.

q select pid from dex_product where pid<>'6802' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8271,19105,14968,5097,3154,1386,22422,1400,8370,3152,3640,7770,1350,12762,13084,12864,13594,4035 Array ( [0] => 8271 [1] => 19105 [2] => 14968 [3] => 5097 [4] => 3154 [5] => 1386 [6] => 22422 [7] => 1400 [8] => 8370 [9] => 3152 [10] => 3640 [11] => 7770 [12] => 1350 [13] => 12762 [14] => 13084 [15] => 12864 [16] => 13594 [17] => 4035 )