สินค้าหมด

750 BAHT

Features "ID-O" anime opening theme with DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'6801' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8792,1489,24739,21707,20472,6408,6632,3295,11218,13672,21458,8286,24331,24681,4964,24062,5504,2611 Array ( [0] => 8792 [1] => 1489 [2] => 24739 [3] => 21707 [4] => 20472 [5] => 6408 [6] => 6632 [7] => 3295 [8] => 11218 [9] => 13672 [10] => 21458 [11] => 8286 [12] => 24331 [13] => 24681 [14] => 4964 [15] => 24062 [16] => 5504 [17] => 2611 )