สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart

Features "ID-O" anime opening theme.

q select pid from dex_product where pid<>'6800' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10236,11261,5778,6067,2997,20796,21246,9143,19805,6454,16138,4702,20935,10584,6326,22272,18175,22833 Array ( [0] => 10236 [1] => 11261 [2] => 5778 [3] => 6067 [4] => 2997 [5] => 20796 [6] => 21246 [7] => 9143 [8] => 19805 [9] => 6454 [10] => 16138 [11] => 4702 [12] => 20935 [13] => 10584 [14] => 6326 [15] => 22272 [16] => 18175 [17] => 22833 )