สินค้าหมด

900 BAHT

ALI PROJECT brings a single, commemorating the 25th anniversary of their career. Features JAM Project as chorus. Comes with a Blu-ray featuring music video(s), comment(s), and making-of (subject to change). *Video contents are the same with the ones in the other edition.

q select pid from dex_product where pid<>'6796' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1434,3826,19081,21968,12986,10233,9223,6505,2665,10894,23742,21242,3321,23716,3843,4007,8847,6419 Array ( [0] => 1434 [1] => 3826 [2] => 19081 [3] => 21968 [4] => 12986 [5] => 10233 [6] => 9223 [7] => 6505 [8] => 2665 [9] => 10894 [10] => 23742 [11] => 21242 [12] => 3321 [13] => 23716 [14] => 3843 [15] => 4007 [16] => 8847 [17] => 6419 )