สินค้าหมด

750 BAHT

ALI PROJECT brings a single, commemorating the 25th anniversary of their career. Features JAM Project as chorus. Comes with a DVD featuring music video(s), comment(s), and making-of (subject to change). *Video contents are the same with the ones in the other edition.

q select pid from dex_product where pid<>'6795' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3349,5220,2994,22631,23461,7436,22277,22062,15506,24328,9251,6071,11538,4832,23846,20073,1450,24336 Array ( [0] => 3349 [1] => 5220 [2] => 2994 [3] => 22631 [4] => 23461 [5] => 7436 [6] => 22277 [7] => 22062 [8] => 15506 [9] => 24328 [10] => 9251 [11] => 6071 [12] => 11538 [13] => 4832 [14] => 23846 [15] => 20073 [16] => 1450 [17] => 24336 )