พรีออเดอร์

.

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Third single release featuring 3 titles.

q select pid from dex_product where pid<>'6794' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3438,10977,1526,20954,17647,13734,13178,22101,2031,5925,4691,8262,24353,9661,23716,21710,6074,23744 Array ( [0] => 3438 [1] => 10977 [2] => 1526 [3] => 20954 [4] => 17647 [5] => 13734 [6] => 13178 [7] => 22101 [8] => 2031 [9] => 5925 [10] => 4691 [11] => 8262 [12] => 24353 [13] => 9661 [14] => 23716 [15] => 21710 [16] => 6074 [17] => 23744 )