พรีออเดอร์

1,300 BAHT
1550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'6792' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20961,18912,18511,1473,21970,1580,2868,22281,22980,6637,9783,21470,9943,3039,9424,6803,4213,7904 Array ( [0] => 20961 [1] => 18912 [2] => 18511 [3] => 1473 [4] => 21970 [5] => 1580 [6] => 2868 [7] => 22281 [8] => 22980 [9] => 6637 [10] => 9783 [11] => 21470 [12] => 9943 [13] => 3039 [14] => 9424 [15] => 6803 [16] => 4213 [17] => 7904 )