พรีออเดอร์

1,300 BAHT
1550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'6792' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23428,21773,6118,7899,10701,21914,20291,10076,6138,9127,21909,13090,9225,7910,482,5815,2684,3873 Array ( [0] => 23428 [1] => 21773 [2] => 6118 [3] => 7899 [4] => 10701 [5] => 21914 [6] => 20291 [7] => 10076 [8] => 6138 [9] => 9127 [10] => 21909 [11] => 13090 [12] => 9225 [13] => 7910 [14] => 482 [15] => 5815 [16] => 2684 [17] => 3873 )