พรีออเดอร์

1,300 BAHT
1550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'6792' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6229,1750,22887,19756,8105,20474,3456,6452,20298,2951,21065,9381,15725,7332,14475,5349,6500,17385 Array ( [0] => 6229 [1] => 1750 [2] => 22887 [3] => 19756 [4] => 8105 [5] => 20474 [6] => 3456 [7] => 6452 [8] => 20298 [9] => 2951 [10] => 21065 [11] => 9381 [12] => 15725 [13] => 7332 [14] => 14475 [15] => 5349 [16] => 6500 [17] => 17385 )