มีสินค้า

350 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/lovelive9

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'6766' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17115,24423,3604,8223,10184,15221,25063,15244,11178,24553,16828,5488,16833,20613,12337,25004,24558,6675 Array ( [0] => 17115 [1] => 24423 [2] => 3604 [3] => 8223 [4] => 10184 [5] => 15221 [6] => 25063 [7] => 15244 [8] => 11178 [9] => 24553 [10] => 16828 [11] => 5488 [12] => 16833 [13] => 20613 [14] => 12337 [15] => 25004 [16] => 24558 [17] => 6675 )