มีสินค้า

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6697' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1665,22974,7752,6716,2863,1243,4610,6707,1264,24215,1276,3680,24962,4577,1259,24658,24204,6708 Array ( [0] => 1665 [1] => 22974 [2] => 7752 [3] => 6716 [4] => 2863 [5] => 1243 [6] => 4610 [7] => 6707 [8] => 1264 [9] => 24215 [10] => 1276 [11] => 3680 [12] => 24962 [13] => 4577 [14] => 1259 [15] => 24658 [16] => 24204 [17] => 6708 )