สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6694' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6293,6945,18113,21506,8546,6292,6944,11167,6144,20040,23297,6899,5722,10367,18915,21222,7209,5723 Array ( [0] => 6293 [1] => 6945 [2] => 18113 [3] => 21506 [4] => 8546 [5] => 6292 [6] => 6944 [7] => 11167 [8] => 6144 [9] => 20040 [10] => 23297 [11] => 6899 [12] => 5722 [13] => 10367 [14] => 18915 [15] => 21222 [16] => 7209 [17] => 5723 )