สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6694' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6057,6945,6944,5725,21506,18915,6946,5560,5558,11025,21222,22816,6112,5554,11047,8477,6144,5854 Array ( [0] => 6057 [1] => 6945 [2] => 6944 [3] => 5725 [4] => 21506 [5] => 18915 [6] => 6946 [7] => 5560 [8] => 5558 [9] => 11025 [10] => 21222 [11] => 22816 [12] => 6112 [13] => 5554 [14] => 11047 [15] => 8477 [16] => 6144 [17] => 5854 )