สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6694' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20040,6058,6948,5554,20832,6057,18726,10367,8504,8477,18113,13982,7210,7358,6056,5552,6946,21222 Array ( [0] => 20040 [1] => 6058 [2] => 6948 [3] => 5554 [4] => 20832 [5] => 6057 [6] => 18726 [7] => 10367 [8] => 8504 [9] => 8477 [10] => 18113 [11] => 13982 [12] => 7210 [13] => 7358 [14] => 6056 [15] => 5552 [16] => 6946 [17] => 21222 )