สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6694' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7358,8477,6866,22976,11168,6111,6112,7357,8546,18726,6142,24017,11025,5723,6947,6864,20040,6056 Array ( [0] => 7358 [1] => 8477 [2] => 6866 [3] => 22976 [4] => 11168 [5] => 6111 [6] => 6112 [7] => 7357 [8] => 8546 [9] => 18726 [10] => 6142 [11] => 24017 [12] => 11025 [13] => 5723 [14] => 6947 [15] => 6864 [16] => 20040 [17] => 6056 )