สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6693' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5551,23296,11011,6866,6436,24645,13054,6947,8504,6827,5724,13982,12052,7256,5692,5559,6057,6944 Array ( [0] => 5551 [1] => 23296 [2] => 11011 [3] => 6866 [4] => 6436 [5] => 24645 [6] => 13054 [7] => 6947 [8] => 8504 [9] => 6827 [10] => 5724 [11] => 13982 [12] => 12052 [13] => 7256 [14] => 5692 [15] => 5559 [16] => 6057 [17] => 6944 )