มีสินค้า

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6693' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12052,5722,6945,6864,6949,6948,20041,5554,6947,20039,7208,5873,8477,6142,22976,6694,6691,18915 Array ( [0] => 12052 [1] => 5722 [2] => 6945 [3] => 6864 [4] => 6949 [5] => 6948 [6] => 20041 [7] => 5554 [8] => 6947 [9] => 20039 [10] => 7208 [11] => 5873 [12] => 8477 [13] => 6142 [14] => 22976 [15] => 6694 [16] => 6691 [17] => 18915 )