มีสินค้า

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6693' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21222,5560,13054,5725,22555,12052,6058,6948,6112,10367,11168,22976,6827,5551,20832,6946,21506,11167 Array ( [0] => 21222 [1] => 5560 [2] => 13054 [3] => 5725 [4] => 22555 [5] => 12052 [6] => 6058 [7] => 6948 [8] => 6112 [9] => 10367 [10] => 11168 [11] => 22976 [12] => 6827 [13] => 5551 [14] => 20832 [15] => 6946 [16] => 21506 [17] => 11167 )