สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6693' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18336,20040,13982,20832,8477,22976,24796,7256,22555,5873,20039,24645,6056,11168,6436,11167,5723,18915 Array ( [0] => 18336 [1] => 20040 [2] => 13982 [3] => 20832 [4] => 8477 [5] => 22976 [6] => 24796 [7] => 7256 [8] => 22555 [9] => 5873 [10] => 20039 [11] => 24645 [12] => 6056 [13] => 11168 [14] => 6436 [15] => 11167 [16] => 5723 [17] => 18915 )