สินค้าหมด

3,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6691' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5557,6142,7323,13982,5552,22555,5873,5555,5854,5874,7257,6827,21506,5725,5724,5559,10367,6947 Array ( [0] => 5557 [1] => 6142 [2] => 7323 [3] => 13982 [4] => 5552 [5] => 22555 [6] => 5873 [7] => 5555 [8] => 5854 [9] => 5874 [10] => 7257 [11] => 6827 [12] => 21506 [13] => 5725 [14] => 5724 [15] => 5559 [16] => 10367 [17] => 6947 )