สินค้าหมด

3,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6691' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7358,8546,18915,6864,22811,6056,18113,7210,22816,7209,5551,6436,6058,6111,7256,6693,5723,6946 Array ( [0] => 7358 [1] => 8546 [2] => 18915 [3] => 6864 [4] => 22811 [5] => 6056 [6] => 18113 [7] => 7210 [8] => 22816 [9] => 7209 [10] => 5551 [11] => 6436 [12] => 6058 [13] => 6111 [14] => 7256 [15] => 6693 [16] => 5723 [17] => 6946 )