สินค้าเหลือน้อย

1,100 BAHT
add to cart

Size: 520 x 350 x 1.5mm
Material: Polyester, Rubber
Printing: Front: 4C

/
q select pid from dex_product where pid<>'6682' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16834,11368,10411,12345,21072,17748,10435,5843,15191,8213,10406,7528,8191,5836,12331,10412,14045,21048 Array ( [0] => 16834 [1] => 11368 [2] => 10411 [3] => 12345 [4] => 21072 [5] => 17748 [6] => 10435 [7] => 5843 [8] => 15191 [9] => 8213 [10] => 10406 [11] => 7528 [12] => 8191 [13] => 5836 [14] => 12331 [15] => 10412 [16] => 14045 [17] => 21048 )