สินค้าหมด

250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6676' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12112,17122,22756,4527,12916,8177,17751,7522,4536,12321,12306,4888,5567,15529,5729,20800,14010,24079 Array ( [0] => 12112 [1] => 17122 [2] => 22756 [3] => 4527 [4] => 12916 [5] => 8177 [6] => 17751 [7] => 7522 [8] => 4536 [9] => 12321 [10] => 12306 [11] => 4888 [12] => 5567 [13] => 15529 [14] => 5729 [15] => 20800 [16] => 14010 [17] => 24079 )