สินค้าหมด

250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6672' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12304,20611,15222,8379,20774,10845,13842,20445,5216,7015,15196,8202,5744,17221,22084,11977,10051,15178 Array ( [0] => 12304 [1] => 20611 [2] => 15222 [3] => 8379 [4] => 20774 [5] => 10845 [6] => 13842 [7] => 20445 [8] => 5216 [9] => 7015 [10] => 15196 [11] => 8202 [12] => 5744 [13] => 17221 [14] => 22084 [15] => 11977 [16] => 10051 [17] => 15178 )