สินค้าหมด

250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6672' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7497,8330,21081,20797,21077,21070,5728,24079,12919,4516,22780,11155,11180,12333,8341,15190,8586,21413 Array ( [0] => 7497 [1] => 8330 [2] => 21081 [3] => 20797 [4] => 21077 [5] => 21070 [6] => 5728 [7] => 24079 [8] => 12919 [9] => 4516 [10] => 22780 [11] => 11155 [12] => 11180 [13] => 12333 [14] => 8341 [15] => 15190 [16] => 8586 [17] => 21413 )