พรีออเดอร์

สินค้ากำหนดวางจำหน่ายม.ค.2560

2,350 BAHT
2750 BAHT
พรีออเดอร์

First live of "Idolmaster" voice actress Ayaka Ohashi held at Zepp Diver City in June 2016. Features "ABSOLUTE YELL", "ENERGY SMILE" titles and much more!
Special Feature / Bonus Track: making-of, interview

q select pid from dex_product where pid<>'6661' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5618,9371,17180,22122,15387,13175,2731,24495,7911,20070,10995,22752,24335,5257,24138,1428,9377,20179 Array ( [0] => 5618 [1] => 9371 [2] => 17180 [3] => 22122 [4] => 15387 [5] => 13175 [6] => 2731 [7] => 24495 [8] => 7911 [9] => 20070 [10] => 10995 [11] => 22752 [12] => 24335 [13] => 5257 [14] => 24138 [15] => 1428 [16] => 9377 [17] => 20179 )