สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6654' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7347,13668,2381,4962,20696,5145,19702,11763,23396,18066,12484,5698,9389,9179,22806,20937,9970,20920 Array ( [0] => 7347 [1] => 13668 [2] => 2381 [3] => 4962 [4] => 20696 [5] => 5145 [6] => 19702 [7] => 11763 [8] => 23396 [9] => 18066 [10] => 12484 [11] => 5698 [12] => 9389 [13] => 9179 [14] => 22806 [15] => 20937 [16] => 9970 [17] => 20920 )