สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6654' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6411,2677,8398,22800,16306,17403,20268,20929,17167,1571,5684,2674,10760,487,2930,5183,10160,2851 Array ( [0] => 6411 [1] => 2677 [2] => 8398 [3] => 22800 [4] => 16306 [5] => 17403 [6] => 20268 [7] => 20929 [8] => 17167 [9] => 1571 [10] => 5684 [11] => 2674 [12] => 10760 [13] => 487 [14] => 2930 [15] => 5183 [16] => 10160 [17] => 2851 )