สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6653' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5924,3169,21914,6139,3895,3796,22163,15792,18463,20969,8938,6536,5628,6252,18945,5876,14563,21331 Array ( [0] => 5924 [1] => 3169 [2] => 21914 [3] => 6139 [4] => 3895 [5] => 3796 [6] => 22163 [7] => 15792 [8] => 18463 [9] => 20969 [10] => 8938 [11] => 6536 [12] => 5628 [13] => 6252 [14] => 18945 [15] => 5876 [16] => 14563 [17] => 21331 )