สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6653' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1407,22883,4205,21737,1522,5632,19459,20544,20129,16411,23407,20995,11495,4233,12458,15776,8246,2752 Array ( [0] => 1407 [1] => 22883 [2] => 4205 [3] => 21737 [4] => 1522 [5] => 5632 [6] => 19459 [7] => 20544 [8] => 20129 [9] => 16411 [10] => 23407 [11] => 20995 [12] => 11495 [13] => 4233 [14] => 12458 [15] => 15776 [16] => 8246 [17] => 2752 )