สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6653' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5457,21213,24785,6442,19254,6600,24717,10754,10040,3843,24435,14638,2392,8924,1465,22833,10713,23418 Array ( [0] => 5457 [1] => 21213 [2] => 24785 [3] => 6442 [4] => 19254 [5] => 6600 [6] => 24717 [7] => 10754 [8] => 10040 [9] => 3843 [10] => 24435 [11] => 14638 [12] => 2392 [13] => 8924 [14] => 1465 [15] => 22833 [16] => 10713 [17] => 23418 )