สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6653' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24219,4844,3456,10780,9300,2665,1522,11211,18461,10851,3354,16114,5478,9392,21667,12482,2753,23934 Array ( [0] => 24219 [1] => 4844 [2] => 3456 [3] => 10780 [4] => 9300 [5] => 2665 [6] => 1522 [7] => 11211 [8] => 18461 [9] => 10851 [10] => 3354 [11] => 16114 [12] => 5478 [13] => 9392 [14] => 21667 [15] => 12482 [16] => 2753 [17] => 23934 )