สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6653' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14557,1747,23408,1482,10892,9208,12467,22426,9177,10789,3896,11235,12605,24494,6317,18943,14670,13037 Array ( [0] => 14557 [1] => 1747 [2] => 23408 [3] => 1482 [4] => 10892 [5] => 9208 [6] => 12467 [7] => 22426 [8] => 9177 [9] => 10789 [10] => 3896 [11] => 11235 [12] => 12605 [13] => 24494 [14] => 6317 [15] => 18943 [16] => 14670 [17] => 13037 )