สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6648' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6994,21165,4068,13820,11196,22922,24806,3819,6251,15581,25264,22013,17853,205,9935,2886,20258,6296 Array ( [0] => 6994 [1] => 21165 [2] => 4068 [3] => 13820 [4] => 11196 [5] => 22922 [6] => 24806 [7] => 3819 [8] => 6251 [9] => 15581 [10] => 25264 [11] => 22013 [12] => 17853 [13] => 205 [14] => 9935 [15] => 2886 [16] => 20258 [17] => 6296 )