สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6647' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16124,13672,1707,14089,11100,23856,6989,5509,13182,20268,23641,21470,9299,11672,20910,8287,1875,5660 Array ( [0] => 16124 [1] => 13672 [2] => 1707 [3] => 14089 [4] => 11100 [5] => 23856 [6] => 6989 [7] => 5509 [8] => 13182 [9] => 20268 [10] => 23641 [11] => 21470 [12] => 9299 [13] => 11672 [14] => 20910 [15] => 8287 [16] => 1875 [17] => 5660 )