สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6647' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1528,14142,8853,22411,17408,3651,5509,5180,18466,1404,24493,3523,18460,4844,1339,3258,4008,7221 Array ( [0] => 1528 [1] => 14142 [2] => 8853 [3] => 22411 [4] => 17408 [5] => 3651 [6] => 5509 [7] => 5180 [8] => 18466 [9] => 1404 [10] => 24493 [11] => 3523 [12] => 18460 [13] => 4844 [14] => 1339 [15] => 3258 [16] => 4008 [17] => 7221 )