สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6647' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11238,18133,3848,5908,22682,3030,12965,9377,17849,11229,9151,9228,3830,10322,1329,7332,20997,6313 Array ( [0] => 11238 [1] => 18133 [2] => 3848 [3] => 5908 [4] => 22682 [5] => 3030 [6] => 12965 [7] => 9377 [8] => 17849 [9] => 11229 [10] => 9151 [11] => 9228 [12] => 3830 [13] => 10322 [14] => 1329 [15] => 7332 [16] => 20997 [17] => 6313 )