สินค้าหมด

3,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6646' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11537,1451,2854,5261,9238,18124,21689,10459,12605,18174,9935,11077,1210,21402,7588,20929,2691,13724 Array ( [0] => 11537 [1] => 1451 [2] => 2854 [3] => 5261 [4] => 9238 [5] => 18124 [6] => 21689 [7] => 10459 [8] => 12605 [9] => 18174 [10] => 9935 [11] => 11077 [12] => 1210 [13] => 21402 [14] => 7588 [15] => 20929 [16] => 2691 [17] => 13724 )