สินค้าหมด

3,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6646' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21237,10582,2028,10783,19082,10442,21707,20790,4234,17478,1586,2948,2029,3359,5920,2708,4206,19398 Array ( [0] => 21237 [1] => 10582 [2] => 2028 [3] => 10783 [4] => 19082 [5] => 10442 [6] => 21707 [7] => 20790 [8] => 4234 [9] => 17478 [10] => 1586 [11] => 2948 [12] => 2029 [13] => 3359 [14] => 5920 [15] => 2708 [16] => 4206 [17] => 19398 )