สินค้าหมด

3,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6645' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12905,14110,10456,12463,1480,9975,18944,1412,9154,21921,24278,18510,21112,23628,8251,6245,4699,21953 Array ( [0] => 12905 [1] => 14110 [2] => 10456 [3] => 12463 [4] => 1480 [5] => 9975 [6] => 18944 [7] => 1412 [8] => 9154 [9] => 21921 [10] => 24278 [11] => 18510 [12] => 21112 [13] => 23628 [14] => 8251 [15] => 6245 [16] => 4699 [17] => 21953 )