สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6644' and ( pcharacter='159' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13700,6183,13697,13512,11982,13516,13260,11465,4548,14646,13261,13521,8840,6450,24101,13701,17661,13529 Array ( [0] => 13700 [1] => 6183 [2] => 13697 [3] => 13512 [4] => 11982 [5] => 13516 [6] => 13260 [7] => 11465 [8] => 4548 [9] => 14646 [10] => 13261 [11] => 13521 [12] => 8840 [13] => 6450 [14] => 24101 [15] => 13701 [16] => 17661 [17] => 13529 )