สินค้าเหลือน้อย

2,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6642' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7340,1585,10713,6067,9365,6336,16127,22460,16369,4852,5263,14529,1517,20292,9481,21701,14563,9946 Array ( [0] => 7340 [1] => 1585 [2] => 10713 [3] => 6067 [4] => 9365 [5] => 6336 [6] => 16127 [7] => 22460 [8] => 16369 [9] => 4852 [10] => 5263 [11] => 14529 [12] => 1517 [13] => 20292 [14] => 9481 [15] => 21701 [16] => 14563 [17] => 9946 )