สินค้าเหลือน้อย

3,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6642' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9126,21600,17409,3819,6068,12985,9296,5662,18208,17403,10826,5646,5645,3440,5621,10443,15964,3648 Array ( [0] => 9126 [1] => 21600 [2] => 17409 [3] => 3819 [4] => 6068 [5] => 12985 [6] => 9296 [7] => 5662 [8] => 18208 [9] => 17403 [10] => 10826 [11] => 5646 [12] => 5645 [13] => 3440 [14] => 5621 [15] => 10443 [16] => 15964 [17] => 3648 )