สินค้าเหลือน้อย

3,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6642' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9590,10141,6637,9365,9253,8812,3168,13032,22970,3823,18426,19092,3376,21213,6639,3017,1491,6562 Array ( [0] => 9590 [1] => 10141 [2] => 6637 [3] => 9365 [4] => 9253 [5] => 8812 [6] => 3168 [7] => 13032 [8] => 22970 [9] => 3823 [10] => 18426 [11] => 19092 [12] => 3376 [13] => 21213 [14] => 6639 [15] => 3017 [16] => 1491 [17] => 6562 )