สินค้าหมด

2,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6641' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3652,1529,1524,11213,5647,20198,5226,20294,19612,13239,7901,2746,5231,4696,14006,7775,5658,10886 Array ( [0] => 3652 [1] => 1529 [2] => 1524 [3] => 11213 [4] => 5647 [5] => 20198 [6] => 5226 [7] => 20294 [8] => 19612 [9] => 13239 [10] => 7901 [11] => 2746 [12] => 5231 [13] => 4696 [14] => 14006 [15] => 7775 [16] => 5658 [17] => 10886 )