สินค้าหมด

2,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6641' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8641,11763,18914,5502,5619,4061,4693,2743,13186,17310,21979,6611,18459,22278,10044,4575,7572,11872 Array ( [0] => 8641 [1] => 11763 [2] => 18914 [3] => 5502 [4] => 5619 [5] => 4061 [6] => 4693 [7] => 2743 [8] => 13186 [9] => 17310 [10] => 21979 [11] => 6611 [12] => 18459 [13] => 22278 [14] => 10044 [15] => 4575 [16] => 7572 [17] => 11872 )