สินค้าหมด

2,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6641' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21924,3834,5459,9765,21597,6145,11216,13180,13029,9132,19504,19379,12480,18941,15959,7347,11880,16227 Array ( [0] => 21924 [1] => 3834 [2] => 5459 [3] => 9765 [4] => 21597 [5] => 6145 [6] => 11216 [7] => 13180 [8] => 13029 [9] => 9132 [10] => 19504 [11] => 19379 [12] => 12480 [13] => 18941 [14] => 15959 [15] => 7347 [16] => 11880 [17] => 16227 )