สินค้าหมด

2,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6641' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18135,11207,8642,9299,3358,2757,16417,23624,518,9976,19178,9388,5799,10887,9973,9969,9159,23885 Array ( [0] => 18135 [1] => 11207 [2] => 8642 [3] => 9299 [4] => 3358 [5] => 2757 [6] => 16417 [7] => 23624 [8] => 518 [9] => 9976 [10] => 19178 [11] => 9388 [12] => 5799 [13] => 10887 [14] => 9973 [15] => 9969 [16] => 9159 [17] => 23885 )