สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6637' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4852,24903,25180,22828,10755,21698,23716,6579,8829,10442,10998,1569,6120,14609,6651,10147,1515,20906 Array ( [0] => 4852 [1] => 24903 [2] => 25180 [3] => 22828 [4] => 10755 [5] => 21698 [6] => 23716 [7] => 6579 [8] => 8829 [9] => 10442 [10] => 10998 [11] => 1569 [12] => 6120 [13] => 14609 [14] => 6651 [15] => 10147 [16] => 1515 [17] => 20906 )