สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6637' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2255,22502,22598,1524,12489,19740,3161,21245,14949,20794,21618,3893,3144,7818,20787,1210,10440,22724 Array ( [0] => 2255 [1] => 22502 [2] => 22598 [3] => 1524 [4] => 12489 [5] => 19740 [6] => 3161 [7] => 21245 [8] => 14949 [9] => 20794 [10] => 21618 [11] => 3893 [12] => 3144 [13] => 7818 [14] => 20787 [15] => 1210 [16] => 10440 [17] => 22724 )