สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6637' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3123,6989,21970,4216,22186,14089,6743,3884,6636,5655,20905,14610,2020,702,9389,21706,4347,21963 Array ( [0] => 3123 [1] => 6989 [2] => 21970 [3] => 4216 [4] => 22186 [5] => 14089 [6] => 6743 [7] => 3884 [8] => 6636 [9] => 5655 [10] => 20905 [11] => 14610 [12] => 2020 [13] => 702 [14] => 9389 [15] => 21706 [16] => 4347 [17] => 21963 )