สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6636' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21119,9505,5672,7327,5806,4180,6229,17993,15507,21217,15556,22101,21915,5643,1452,7957,20105,18943 Array ( [0] => 21119 [1] => 9505 [2] => 5672 [3] => 7327 [4] => 5806 [5] => 4180 [6] => 6229 [7] => 17993 [8] => 15507 [9] => 21217 [10] => 15556 [11] => 22101 [12] => 21915 [13] => 5643 [14] => 1452 [15] => 7957 [16] => 20105 [17] => 18943 )