สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6636' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16106,5772,14608,21969,8286,7345,14549,3634,15957,25109,2966,18682,25181,2025,23763,8363,3027,21926 Array ( [0] => 16106 [1] => 5772 [2] => 14608 [3] => 21969 [4] => 8286 [5] => 7345 [6] => 14549 [7] => 3634 [8] => 15957 [9] => 25109 [10] => 2966 [11] => 18682 [12] => 25181 [13] => 2025 [14] => 23763 [15] => 8363 [16] => 3027 [17] => 21926 )