สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6636' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6616,14452,2145,14476,10704,19742,10084,6073,22984,3818,25045,24734,13176,24619,11763,8290,3222,5220 Array ( [0] => 6616 [1] => 14452 [2] => 2145 [3] => 14476 [4] => 10704 [5] => 19742 [6] => 10084 [7] => 6073 [8] => 22984 [9] => 3818 [10] => 25045 [11] => 24734 [12] => 13176 [13] => 24619 [14] => 11763 [15] => 8290 [16] => 3222 [17] => 5220 )