สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6636' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14549,6228,6638,5217,19331,22758,9479,6503,4700,10175,17181,8398,2602,2972,3337,6513,23119,23497 Array ( [0] => 14549 [1] => 6228 [2] => 6638 [3] => 5217 [4] => 19331 [5] => 22758 [6] => 9479 [7] => 6503 [8] => 4700 [9] => 10175 [10] => 17181 [11] => 8398 [12] => 2602 [13] => 2972 [14] => 3337 [15] => 6513 [16] => 23119 [17] => 23497 )