สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6635' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19055,17406,14047,5640,6251,12776,21913,14608,21164,3660,17313,2824,8249,19081,3037,4273,6440,20128 Array ( [0] => 19055 [1] => 17406 [2] => 14047 [3] => 5640 [4] => 6251 [5] => 12776 [6] => 21913 [7] => 14608 [8] => 21164 [9] => 3660 [10] => 17313 [11] => 2824 [12] => 8249 [13] => 19081 [14] => 3037 [15] => 4273 [16] => 6440 [17] => 20128 )