สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6635' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13613,6445,11764,5400,15814,5257,23758,3874,24279,10049,10322,4234,24789,8400,7328,10957,3165,3436 Array ( [0] => 13613 [1] => 6445 [2] => 11764 [3] => 5400 [4] => 15814 [5] => 5257 [6] => 23758 [7] => 3874 [8] => 24279 [9] => 10049 [10] => 10322 [11] => 4234 [12] => 24789 [13] => 8400 [14] => 7328 [15] => 10957 [16] => 3165 [17] => 3436 )