สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6635' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6272,6065,15721,3161,21237,6118,6655,22930,9215,8404,23823,7199,24498,7768,6456,5792,6870,21610 Array ( [0] => 6272 [1] => 6065 [2] => 15721 [3] => 3161 [4] => 21237 [5] => 6118 [6] => 6655 [7] => 22930 [8] => 9215 [9] => 8404 [10] => 23823 [11] => 7199 [12] => 24498 [13] => 7768 [14] => 6456 [15] => 5792 [16] => 6870 [17] => 21610 )