สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6635' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23792,22041,7481,22096,19860,9944,21719,10164,24504,11208,17385,2672,3595,6146,9389,21909,19968,5181 Array ( [0] => 23792 [1] => 22041 [2] => 7481 [3] => 22096 [4] => 19860 [5] => 9944 [6] => 21719 [7] => 10164 [8] => 24504 [9] => 11208 [10] => 17385 [11] => 2672 [12] => 3595 [13] => 6146 [14] => 9389 [15] => 21909 [16] => 19968 [17] => 5181 )