สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6635' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24785,19744,22287,5175,14567,12970,1095,22428,22054,9945,4267,24787,1433,10714,23642,23084,6600,23289 Array ( [0] => 24785 [1] => 19744 [2] => 22287 [3] => 5175 [4] => 14567 [5] => 12970 [6] => 1095 [7] => 22428 [8] => 22054 [9] => 9945 [10] => 4267 [11] => 24787 [12] => 1433 [13] => 10714 [14] => 23642 [15] => 23084 [16] => 6600 [17] => 23289 )