สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6635' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5404,6647,2383,5621,22051,20265,12458,1486,7439,23329,14134,23582,14320,23780,19755,18065,19473,7901 Array ( [0] => 5404 [1] => 6647 [2] => 2383 [3] => 5621 [4] => 22051 [5] => 20265 [6] => 12458 [7] => 1486 [8] => 7439 [9] => 23329 [10] => 14134 [11] => 23582 [12] => 14320 [13] => 23780 [14] => 19755 [15] => 18065 [16] => 19473 [17] => 7901 )