สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6635' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23343,19529,22892,20198,2867,19528,5265,14671,19507,4952,21331,5215,11767,9336,5506,1413,5649,10164 Array ( [0] => 23343 [1] => 19529 [2] => 22892 [3] => 20198 [4] => 2867 [5] => 19528 [6] => 5265 [7] => 14671 [8] => 19507 [9] => 4952 [10] => 21331 [11] => 5215 [12] => 11767 [13] => 9336 [14] => 5506 [15] => 1413 [16] => 5649 [17] => 10164 )