สินค้าเหลือน้อย

3,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6628' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2681,22146,9794,5646,6726,21476,3221,14606,6136,9159,1743,10229,21953,21163,5459,23562,13741,8284 Array ( [0] => 2681 [1] => 22146 [2] => 9794 [3] => 5646 [4] => 6726 [5] => 21476 [6] => 3221 [7] => 14606 [8] => 6136 [9] => 9159 [10] => 1743 [11] => 10229 [12] => 21953 [13] => 21163 [14] => 5459 [15] => 23562 [16] => 13741 [17] => 8284 )